Statistika ir analizė | Viešųjų pirkimų tarnyba

Statistinės analizės prekybos sistemos

Turinys

  Statistikos analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

  statistinės analizės prekybos sistemos

  Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo pareigybė reikalinga darbams, susijusiems su užsienio prekybos ir muitinės statistikos vertinimu, tyrimais ir analize, muitinės efektyvumo rodiklių sistemos ir duomenų saugyklos kūrimu, diegimu ir naudojimu, statistinių duomenų ir informacijos analizės metodikų pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas bei kitų institucijų gerąją patirtį rengimu, institucijos veiklos efektyvumo rodiklių vertinimu ir analize, analitinių apžvalgų ir statistinių ataskaitų rengimu, statistinių duomenų ir informacijos apdorojimo ir analizės kompiuterinių programų kūrimu, diegimu, derinimu ir taikymu, atlikti.

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities — statistikos analizės — funkcijas. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 4.

  statistinės analizės prekybos sistemos

  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas: 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Statistikos analizės skyriaus vedėjui.

  statistinės analizės prekybos sistemos