Informacija apie GPAIS

Prekybos atliekų tvarkymo sistema, Apie supakuotų gaminių gamintojų ir importuotojų pareigas

Jau daugiau nei metus laiko tebesitęsia pakuočių atliekų tvarkymo savivaldybėse problema.

Dažniausiai užduodami klausimai

Pakuočių tvarkymo organizacijos nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir dar nėra pilnai atsiskaičiusios už metus už pakuočių atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo perdirbimui paslaugas bei infrastruktūros plėtrą.

Savivaldybės pateikė ir kitus siūlymus — stiprinti prekybos atliekų tvarkymo sistema atskaitomybės ir kontrolės mechanizmą bei uždėti prievolę Organizacijoms turėti garantą, kurio dydis priklausytų nuo Organizacijos užimamos rinkos dalies.

Atlikę analizę vertintojai priėjo prie išvados, kad atsakingai vykdoma organizacijos veikla leidžia sumažinti organizacijos paslaugų kainas.

Gyventojas, įsigydamas prekę, automatiškai sumoka ir už tos prekės pakuotės sutvarkymą jos išrūšiavimą, išvežimą ir pan. Tie pinigai yra įskaičiuoti į prekės kainą ir atitenka gamintojams importuotojams pvz.

Mokesčių apskaita: Pridėtinės vertės mokestis

Šios trys VšĮ įstatymiškai privalo kas ketvirtį atsiskaityti su pakuočių atliekų surinkėjais — vežėjais savivaldybių ar prekybos atliekų tvarkymo sistema įmonėmis, atsakingomis už pakuočių atliekų išvežimą. Iki metų pradžios gamintojai importuotojai atsiskaitydavo su atliekų surinkėjais — vežėjais.

Spausdinti Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio prekybos atliekų tvarkymo sistema nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir ar finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą Pakuotė — grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti fasuotiapsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams. Pakuočių rūšys: stiklinė pakuotė, plastikinė pakuotė, PET polietileno tereftalatas pakuotė, kombinuota pakuotė, metalinė pakuotė, popierinė ir kartoninė pakuotė, kita pakuotė. Prekinė pirminė pakuotė — pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams.

Tačiau nuo metų sausio 1 dienos, Aplinkos ministerijai įdiegus elektroninę gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą GPAIS su pakuočių atliekų surinkėjais — vežėjais pilnai neatsiskaityta net už metus.

Taip pat posėdžio metu susirinkusiesiems pristatytas Aplinkos ministerijos sukurtas Vandens paslaugų sektoriaus stambinimo modelis. Savivaldybės Aplinkos ministerijai siūlo aiškiai susidėlioti prioritetus vandentvarkos sektoriuje ir atkreipė dėmesį į esamą probleminę vandentvarkos ūkio padėtį šalyje.

rankinis namų darbas

Lietuva yra gavusi įspėjimą iš Europos Komisijos dėl neįvykdytų įsipareigojimų, kad ne mažiau kaip 98 proc. Tai apima ir šalyje vis dar pakankamai paplitusius lauko tualetus, kurių galima rasti didesniuose ar mažesniuose miestuose. Jeigu iki metų to nepasieksime — Lietuvai gresia milijoninės sankcijos.

dvejetainiai parinktys suprasti grafikus

Skaičiuojama, kad prie nuotekų tinklų neprijungtų žmonių aglomeracijose vis dar yra apie 30 tūkst. Atsižvelgiant į tai, šiuo metu savivaldybių vandentvarkos įmonės deda visas įmanomas pastangas prijungti kuo daugiau gyventojų ir tokiu būdu įvykdyti europinius įsipareigojimus.

Pasak savivaldybių, kita problema, kuri aktuali ne tik savivaldai, bet ir visai valstybei —  tai vandentvarkos įmonių esama finansinė padėtis.

ką žinoti apie darbuotojų akcijų pasirinkimo sandorius

Šiuo metu savivaldybių vandentvarkos įmonės išgyveną sunkų finansinį laikotarpį. Iš savivaldybių valdomų bendrovių nuspręsta išieškoti daugiau kaip 16 milijonų eurų už tai, kad gyventojai nesutiko jungtis prie nuotekų surinkimo tinklų.

  1. Visi pakuočių ir ar gaminių gamintojai ir ar importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.
  2. Informacija apie GPAIS - EMP Recycling
  3. Bitcoin ethereum litecoin ripple
  4. Finansuoti akcijų pasirinkimo sandorius
  5. Rsi strategijos prekyba
  6. Dažniausiai užduodami klausimai - GPAIS