EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Paaiškinti prekybos ir atsiskaitymo sistemą vertybinių popierių biržose

Turinys

  ECB taip pat gavo Europos Parlamento prašymą pateikti nuomonę dėl pasiūlyto reglamento.

  forex mokėjimo signalai bitcoin free satoshi

  ECB kompetencija teikti nuomonę grindžiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo straipsnio 4 dalimi ir straipsnio 5 dalimi, nes pasiūlytame reglamente yra nuostatų, susijusių su ECB nustatoma ir įgyvendinama euro zonos pinigų politika bei sklandaus mokėjimo sistemų veikimo skatinimu, kaip nustatyta Sutarties straipsnio 2 dalyje, ir su ECB prisidėjimu prie to, kad kompetentingos institucijos galėtų sklandžiai vykdyti savo politiką, susijusią su rizikos ribojimu pagrįsta kredito įstaigų priežiūra ir finansų sistemos stabilumu, kaip nustatyta Sutarties straipsnio 5 dalyje.

  Be to, Europos centrinių bankų sistemos ir Europos Centrinio Banko statuto toliau — ECBS statutas 22 straipsnyje nustatyta, kad ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali sudaryti sąlygas, o ECB gali priimti reglamentus, kad būtų užtikrintas kliringo ir mokėjimo sistemų veiksmingumas ir patikimumas Sąjungoje ir su kitomis šalimis.

  Vadovaudamasi Europos Centrinio Banko darbo reglamento 17 straipsnio 5 dalies pirmuoju sakiniu, Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę.

  kanalų prekybos sistema mt4 dvejetainiai variantai liečia strategiją