Gerbiamasis skaitytojau,

Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada, Biologinė įvairovė, gamta ir dirvožemis

Stasys KarazijaVakarų taiga Europos Sąjunga, pasirinkusi žaliąjį kursą, išsikėlė nemažai ambicingų uždavinių. Dalis jų, tokių kaip anglies dioksido emisijų mažinimas siekiant stabdyti klimato kaitą ir biologinės įvairovės išsaugojimas, tiesiogiai susiję su miškais. Ir tenka pripažinti, kad priemonės, kurių reikia šiems dviem minėtiems tikslams įgyvendinti, dažnai nesutampa, o kartais, šabloniškai jas taikant, gali ir prieštarauti viena kitai.

Norint to išvengti reikia siekti atitinkamo jų suderinamumo,- atkreipia dėmesį akademikas Stasys Karazija Lietuvos mokslų akademijos publikuojamame straipsnyje "Ar paversime Lietuvos miškus taiga? Europos Parlamente diskutuojama šiuo klausimu ir reikia tikėtis, kad bus priimta dabar Europos miškininkystėje diegiama miško, kaip daugiafunkcinio — ekonominio, ekologinio ir socialinio — objekto samprata.

  • Lietuvoje – pirmoji nutolusi saulės jėgainė su bičių aviliais - Verslo žinios
  • Medienos srautai Lietuvoje 08 24 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus specialistai išanalizavo pramoninės medienos srautus Lietuvoje, nustatė anglies sankaupas ir jų kiekybinius pokyčius medienos produktuose.
  • Pritariame, kad ateinančiame dešimtmetyje parama būtų skiriama pertvarkai, o nauju finansiniu laikotarpiu parama būtų skiriama tik tausiam ūkininkavimui bei aplinkosaugos problemų sprendimui.

Kol to nėra, sprendžiant daugelį miškų ūkio raidos klausimų tenka vadovautis biologinės įvairovės išsaugojimui skirto ES ekologinio tinklo NATURA formavimo biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada. Šio tinklo dalies — Paukščių direktyvos — reikalavimus Lietuva įgyvendino. Abejais atvejais aiškiai pasisakyta, kad miškai turi būti tvarkomi prisilaikant pamatinių tvaraus miškų valdymo ir daugiadunkciškumo principų.

dailywtf.lt - Del zemes ukio pletros programos

Plačiau skelbėme čia Nesiimdami analizuoti visų Europos Bendrijos Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada svarbos buveinių išskyrimo ir veiklos jose reglamentavimo Lietuvoje peripetijų, šiame trumpame straipsnyje apsiribosime kai kurių biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada analize, remdamiesi turimais mokslinių tyrimų duomenimis.

Visų pirma, reikia konstatuoti tą faktą, kad NATURA ekologinio tinklo formavimo principai formuluoti tada, kai dar nebuvo ES politikos posūkio į žaliąją ekonomiką. Tačiau kūrybingai juos taikant galima bent iš dalies suderinti biologinės įvairovės išsaugojimo ir klimato kaitos stabdymo priemones.

Ar ieškoma to suderinimo Lietuvoje? Gausių tyrimų duomenimis nustatyta, kad jauni ir pusamžiai medynai 15—70 metų, kraštutinės jų amžiaus ribos priklauso nuo medžių rūšies, jų ilgaamžiškumo auga intensyviausiai, jų medienos prieaugis didžiausias, taigi ir intensyviausiai kaupiamas CO2.

Todėl šiltnamio efekto stabdymo požiūriu, vertingiausi yra tokie medynai, o ne pirmykščiai nepaliesti miškai, kur yra pusiausvyra — kiek organinės medžiagos priauga, tiek ir atkrenta bei supūva, CO2 balansas nulinis.

Taigi rezervatinis režimas, saugantis brandžius ir perbrendusius medynus, šios funkcijos neatlieka. Lietuvoje randama 52 tipų EB svarbos buveinių.

Jos aprašytos m. Tipingų miškų buveinių yra tik 11 tipų, bet jų išskirtieji plotai yra didžiausi.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada supaprastinta ateities ir pasirinkimo sandorių strategija

Tai ir suprantama, nes miškai, nežiūrint jų ūkinio naudojimo, yra biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada daugiausia natūralumo palyginti su kitų augalijos tipų bendrijomis.

Tačiau kriterijai jiems išskirti, pateikiami Gamtos tyrimų centro parengtoje metodikoje EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos vadovas,kuria vadovaujantis — m.

โดเรม่อน เดอะมูฟวี่ ตอน บุกแดนใต้พิภพ EP.5

Paanalizuokime keletą pavyzdžių. Pirmiausia krinta į akis buveinė Vakarų taiga Western taigakuriai priskiriami didžiausi miškų plotai beveik 58 tūkst. Šio rajonavimo laikomasi ir Europos miško tipų aprašyme European forest types,kur nurodoma, kad borealinė zona apima Europoje Skandinaviją ir Rusiją. Baltijos šalys patenka į mišrių miškų zoną, kur persidengia paprastosios eglės Picea abies ir plačialapių medžių rūšių arealai.

Dėl šiaurinės šios zonos ribos visi autoriai sutaria — ji apima mažą pietvakarinį Suomijos kampelį ir pietinę Švedijos dalį. Pietinė riba paprastai tapatinama su eglės arealo pietine riba, nors Europos augalijos žemėlapyje Bohn et al.

Ši zona į rytus siaurėdama tęsiasi iki Uralo. Panašaus pobūdžio ir struktūros miškai tik su kitokia, atitinkamam regionui būdinga rūšine sudėtimi, priskiriami tai pačiai zonai, yra Tolimuosiuose Rytuose Rusijos, Kinijos, Korėjos ir Japonijos teritorijų dalys ir Šiaurės Amerikoje apie Didžiuosius ežerus, JAV 1h prekybos sistema Kanados teritorijoje.

Europos natūralios augalijos zonos Bohn et. D8 — mišrių miškų zona. Nuo jos į šiaurę: raudona — pietinė taiga, dar šiauriau — vidurinė taiga, šiaurinė taiga ir tundra. EB svarbos buveinių aprašymo vadove Interpretation Manual of European Union Habitats, nurodoma, kad Vakarų taigos buveinių šiuo metu daugiausia randama Suomijos šiaurėje ir rytuose bei Švedijos šiaurinėje dalyje.

Sąrašas:Tarptautiniai aplinkos apsaugos susitarimai – Vikipedija

Pietinėse šių šalių teritorijų dalyse randami tik šio tipo buveinių likučiai. Tačiau neatmetama galimybė rasti tokių miško sklypų ir hemiborealinės zonos skurdesnėse augimvietėse, kur auga gryni ar mišrūs su taigai būdingais lapuočiais beržais, drebulėmis medynai, bet tai turi būti seni, žmogaus veiklos nepaliesti ar menkai paliesti medynai, reprezentuojantys klimakso ar vėlyvąsias sukcesijos stadijas bei po gaisrų savaime susiformavę pakaitiniai medynai.

Tokius reikalavimus atitinka ar artima būsena pasižymi kai kurie m. GaisravietėsB. Taigos buveinėms tinka priskirti ir rezervatų, kur jau keliasdešimt metų nevykdoma jokia ūkinė veikla, šilų augimviečių medynus.

Išvardytų medynų plotas galėtų siekti iki 10 tūkst. Nors ir tarp šių išskirtųjų buveinių buvo sklypų ne visai atitinkančių europinio buveinių atrinkimo vadovo Interpretation…, reikalavimus, bet buvo ir neįtrauktų, pavyzdžiui, kai kurių rezervatų medynų plotų. Todėl toks Vakarų taigos buveinių plotas apie 6—7 tūkst.

Sąrašas:Tarptautiniai aplinkos apsaugos susitarimai

Tačiau — m. Visiški niekai yra priskyrimas Vakarų taigos buveinėms medynų su plačialapių medžių priemaiša, derlingų dirvožemių augimvietėse augančių Hepatico-oxalidosa tipo miškų, Querco roboris-Piceetum asociacijai priskiriamų bendrijų. Niekuo nepagrįstas ir prieštaraujantis europiniams kriterijams tinkamo buveinėms medynų amžiaus sumažinimas spygliuočiams iki 60 metų, lapuočiams dar žemesnis. Vienas iš pagrindinių kriterijų teritorijos priskyrimui Vakarų taigos buveinei yra reikalavimas rasti bent penkias būdingas rūšis iš pateikiamo rūšių sąrašo pageidautina, kad būtų viena tipinė rūšis.

Kaip matyti iš pateikiamos lentelės, sudarytos iš Miškų institute vykdytų miško bendrijų tyrimo duomenų Karazija,dauguma šių rūšių nėra retos. Rasti penkias šio sąrašo rūšis galima kiekviename normalaus tankumo brandesnio medyno sklype.

Kitas reikalavimas — bent keturių struktūrinių požymių buvimas iš ties išvardytų: gaisro požymiai, apdegusi mediena, negyvos medienos ir įvairių jos irimo stadijų buvimas, medyno nevienodumas pagal amžių arba kiek didesnis jo amžius, tankumo įvairavimas, lapuočių priemaišos bei tipinių rūšių buvimas. Taigi jos užtektinai rasti galima daugelyje sklypų.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada vėliavų prekybos strategija

Medynų struktūros įvairavimai nėra griežtai apibrėžti, todėl jų traktavimas gali būti subjektyvus. Taip dauguma vyresnio amžiaus medynų, ypač jeigu jie turi lapuočių priemaišą, gali būti priskirti Vakarų taigos buveinėms. Štai taip atsirado tie 58 tūkst. O pačiame inventorizacijos vadove EB svarbos natūralių buveinių inventorizacijos vadovas, p. Mūsų duomenimis Karazija,nepriskiriant Vakarų taigos buveinėms miškų su galima plačialapių priemaiša medynų sudėtyje, tai sudarytų apie 40—45 proc.

Tai taip pat gana daug. Lygiai tokie pat nukrypimai nuo europinių EB svarbos buveinių skyrimo kriterijų Interpretation manual…, pastebimi ir kitų tipų miškų buveinių požymių, pagal kuriuos buvo atrenkami šioms buveinėms priskirtini miškai Lietuvoje, aprašyme EB svarbos natūralių buveinių…, Yra netgi esmės biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada.

Pagal Buveinių direktyvos priedą šiam tipui priskiriamos temperatinės ir borealinės Europos upių pakrančių uosių-juodalksnių Alno-Padion miško bendrijos su guobinių, gluosnių, ąžuolų ir kt.

  1. Green Genius Rašyti komentarą 0 Lietuvoje šiemet pradės veikti pirmoji nutolusi saulės jėgainė su greta įrengtais bičių aviliais.
  2. Мы способны на .
  3. Эп, отведи Николь в дом и переодень .

Visi jie auga aliuvinių sąnašų dirvožemiuose. Lietuvai būdingos pirmojo potipio bendrijos. Jos visiškai atitinka baltmiškio Aegopodiosa ir juodgirio Urticosa tipų salpinių variantų miškus Karazija, Vaičiūnas, Lietuvos buveinių inventorizuotojai šiam buveinių tipui priskyrė šlapgirio Carico-mixtoherbosa ir palieknio Filipendulomixtoherbosa tipų miško bendrijas jeigu medynas turi bent 30 metųbesiformuojančias nieko bendro su aliuviniais dirvožemiais neturinčiose augimvietėse.

Dar išskirtinai paminėtini dviejų buveinių tipai. Tai Plačialapių ir mišrūs miškai Fennoscandian hemiboreal natural old broadleaved forests Quercus, Tilia, Fraxinus or Ulmus, rich in epiphytes ir Skroblynai Sub-atlantic and medio-europaean oak or oak-hornbeam forest of the Carpinion betuli.

Abiejų šių tipų buveinių miškams būdingos tos pačios augimviečių sąlygos: tai sausgirio Hepatico-oxalidosabaltmiškio Aegopodiosažaliagirio Oxalido-nemorasa tipų miškai, skiriasi tik jų geografinė vieta, skroblynų randama tik Lietuvos pietvakariuose. Skroblynų Lietuvoje iš viso tėra keliasdešimt hektarų. Tačiau, kaip rodo jau pats nasdaq intermarket prekybos sistema šios buveinės pavadinimas, tai yra plačialapių miškai su skroblo priemaiša.

Abiejų šių buveinių, kaip ir daugelio kitų, pagrindinis skiriamasis bruožas — seni medynai, plačialapiams miškams pabrėžiamas netgi epifitinių kerpių buvimas. Plačialapių rūšių brandžių medynų Lietuvoje iš viso yra apie 6 tūkst.

dailywtf.lt - Del zemes ukio pletros programos

Toks galėtų būti šių dviejų buveinių bendras plotas, jeigu visus brandžius medynus priskirtume buveinėms. Apie pusę jų tektų Skroblynams, kita dalis — Plačialapių miškams. Priežastis paprasta — šioms buveinėms leista priskirti visų medžių rūšių medynus išskyrus eglynusjeigu juose buvo 5 proc.

Skroblynuose 10 proc. Kaip rodo mūsų tyrimų duomenys Karazija,dauguma šių rūšių nėra retos ir atitikti šią sąlygą nėra sunku.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada forex office lund

Skroblynams nebūtinas netgi skroblų buvimas sklype, svarbu, kad jų būtų kažkur netoliese. Vakarų taigos tipo buveinėms išlaikyti reikia žmogaus nesikišimo į gamtinius procesus, t. Visų kitų tipų buveinėms tokio režimo nereikia, svarbu tik išlaikyti atitinkamos sudėties ar struktūros miško bendriją.

Žemės ūkis

Kartais netgi reikia ūkinio įsikišimo. Dažnais atvejais atliekant miško ūkines priemones, koreguojant jų pobūdį gamtosaugos požiūriu reikalinga linkme, nustačius atitinkamus, šioms buveinėms išsaugoti atitinkamus reikalavimus ir jų laikantis, galima suderinti miško ūkinius ir biologinės įvairovės išsaugojimo tikslus.

Bėda ta, kad kai kurie gamtosaugininkai tuo nenori tenkintis.